Меню

    Готови хранителни среди и тестове:

    RIDACOM предлага много широка гама от готови хранителни среди за микробиология които намират приложение в различни области - клинична микробиология, микробиология на храни и напитки, околна среда, козметика, млечни продукти, води, фармацевтична промишленост, тестване на стерилност и т.н. Готовите хранителни среди намират все по-широко приложение в лабораторната практика, тъй-като спестяват време и са стандартизирани, удобни и лесни за употреба.