Меню

    Тестове за определяне на МИК - минимална инхибираща концентрация / HiComb MIC Test:

    HiComb представлява лентичка с форма на гребен, която е направена от инертен материал и съдържа 8 "зъба", които завършват с дискове. Всеки диск е с диаметър от 4 mm и е натоварен с определена концентрация от даден антибиотик, като по този начин се образува градиент на концентрацията на антибиотика. При поставяне върху агарова повърхност, антибиотикът дифундира в обкръжаващата го хранителна среда, образува се намаляващ градиент на антибиотика от единия край на гребена до другия. Този градиент се запазва и остава стабилен и след дифузията така, че зоната на инхибиция придобива формата на елипса.