Меню

  Антибиотични дискове и тестове:

  Тестването на антимикробната чувствителност на изолати от бактерии и гъби е изключително важен и широко разпространен метод в клиничните лаборатории. Резултатите от тези тестове се използват за селекция на най-подходящите антимикробни агенти срещу инфекциозните патогенни организми.

  RIDACOM предлага пълно портфолио от единични антибиотични дискове, стрипове за МИК и готови комбинации/антибиограми от по 6, 8, 12 и 20 диска - Hexa, Octo, Dodeca и Icosa.

  Антибиотичните дискове са със стандартизирана концентрация съгласно изискванията на CLSI и EUCAST.

  Файлове за изтегляне:
  Изтегли Zone Size Interpretative Chart (Based on Results obtained using Mueller Hinton Agar)