Меню

  Аглутиниращи серуми за диагностика:

  RIDACOM предлага цялостна линия от специфични тестови реагенти за определяне на серотип в клиничнaта и ветеринарнa диагностика. Тези тестове са базирани на моноклонални антитела и водят до силна и специфична аглутинация, без да предизвикват кръстосани реакциии.

  Всички антитела са специално разработени и произведени като готови за употреба реагенти в шишенца с гутатор. Нашите аглутиниращи серуми могат да Ви гарантират:

  - Бърза и силна аглутинация

  - 100% чувствителност

  - Oтлична повторяемост, осигурена чрез стандартизирано регулиране на концентрацията на антителата

  - Липса на неспецифична аглутинация, причинени от придружаващи антитела

  - Независимост от донора на имунния серум

  - Дълъг срок на годност

  Файлове за изтегляне: