Меню

  Ензимни биоанализи:

  Ензимните тестове имат широко приложение като аналитично средство за анализ на хранителни продукти като плодови сокове, вино, бира, млечни продукти, яйца и месо. Eнзимнитe тестове се използват за определяне на захари, киселини, алкохоли и други хранителни компоненти.

  RIDACOM предлага тестове, които се базират на висококачествени ензими, което позволява точно и специфично измерване на всяко съединение, дори в сложни матрици. Резултатите се измерват спектрофотометрично.

  Голяма част от предлаганите ензимни методи са одобрени и валидирани от международни организации, сред които най-важните са:

  • AOAC (American Association of Analytical Chemists)
  • CEN (European Committee for Standardization)
  • IFU (International Federation of Fruit Juice Producers)
  • IDF (International Dairy Federation)
  • ISO (International Standardization Organization)
  • OIV (International Organization of Wine)

  Китовете "Yellow Line" са продукт на Roche, компания имаща повече от 30 години опит в областта на производството на ензими, които са ключов елемент за всеки тест. Китове на Roche се използват и са утвърдени в световен мащаб от десетилетия. Избрани са като референтен метод от международните организации, споменати по-горе, и са еталон за качество и до днес.

  Като алтернатива също предлагаме Enzytec™ Generic линия.
  Линията Enzytec™ Color е нова продуктова гама от колориметрични тестове, които се използват за анализ на вино (напр. желязо, сулфит, винена киселина). Те се основават на химическа реакция с хромоген във видимия спектър, без да се използват ензими.