Меню

  Тестове за витамини:

  Днес хранителните продукти са обогатени и подсилени с различни витамини. Но дали в края на срока на годност на продукта, количеството отговаря на това, което е обозначено на опаковката?

  RIDACOM предоставя на производителите на храни, регулаторните агенции и референтните лаборатории аналитични методи, с които бързо и надеждно да определят съдържанието на естествени и на добавени витамини в хранителни продукти.

  Тестване на продукта:

  Има различни методи за анализиране на водоразтворими витамини: ELISA, имуноафинитетни колони (IAC), микробиологични и ензимни микроплаки. С тест система ELISA единствено могат да бъдат анализирани добавените витамини в прости матрици. При използване на имуноафинитетните колони заедно с HPLC, пробата се пречиства и витаминът се задържа от антитяло в колоната.

  Използвайки витамин B12 и биотин IAC, можете да определите тоталното съдържание на витамини.

  С фолиева киселина IAC можете да определите само добавената фолиева киселина.

  В зависимост от подготовката на пробите, общото съдържание на витамини или тези, които са добавени, могат да се определят с VitaFast® теста.

  Новият ензимен VitaFast® тест за Vitamin C е във формата на микроплаки и чрез него става възможно определянето на общото съдържание на витамин C (L-аскорбинова киселина и L-дехидроаскорбинова киселина).