Меню

  Тестове за алергени:

  Хранителни алергени

  За по-голямата част от широката общественост приемането на храна е безвредно, въпреки това то може да застраши живота и да доведе до редица нежелани реакции при алергични хора. Учените изчисляват, че приблизително 2-3 % от възрастните и 6-8 % от децата страдат от хранителни алергии, а голям брой хора имат непоносимост към определени храни, техният брой е трудно да се изчисли, поради липсата на изследвания. За разлика от непоносимостта, хранителните алергии са много опасни, тъй като те са причинени от заблуждаващи имунни реакции. Тези реакции обикновено са причинени от протеини, към които индивидите вече са развили чувствителност.

  Етикетиране на алергените

  Етикетирането на тези алергенни протеини, наричани алергени, е от голямо значение за алергичните индивиди. В този контекст, скритите алергени са опасни заради тяхното появяване, например в готови храни, или като неволен замърсител по време на производство и съхранение.

  За предпазване на хората, страдащи от алергии, от нежелана консумация на алергени, е приет ЕС регламент за тяхното етикиране. Този регламент постоянно се актуализира и преработва (ЕС Regulation 1169/2011, влязъл в сила през декември 2014 г.). От ноември 2005 г. производителите на храни са задължени да поставят етикети с всички съставки, които могат да причинят хранителна алергия или непоносимост. Това включва следните субстанции и храните, произведени от тях:

  • глутен
  • ракообразни
  • яйца
  • риба
  • соя
  • мляко
  • ядки (фъстъци, бадеми, лешници и др.)
  • целина
  • горчица (синап)
  • сусам

  Също така добавени серен диоксид и сулфити в концентрации над 10 mg/kg. В допълнение към този списък са добавени: лупина, охлюви, стриди и миди. Отделни държави по света имат разпоредби за етикетиране, които са адаптирани към специфичните за техните географски ширини алергени.

  В повечето производства, на една поточна линия се произвежда повече от един продукт, а това може да доведе до непредвидени замърсявания с алергени. За да бъде предпазен крайният потребител и да се осигури коректното етикетиране, трябва да се приложи надежден анализ. За тази цел RIDACOM и R-Biopharm осигуряват пълен асортимент от тестови методи за откриване на алергени: бързи имунохроматографски тестове, ELISA китове и PCR китове.

  Методи за откриване на Алергени

  1. Бързи тестове - имнунохроматографски тест ленти. Изискванията за храни, свободни от алергени, са чисти помещения и поточни линии и контролирани условия по време на целия производтствен процес. Тестовете Bioavid и RIDA®QUICK са подходящи както за анализ на храните, суровини и преработени храни, така и за бърз и надежден контрол във всички звена на производството. Резултатите от теста са налице в рамките на 5-10 минути.

  2. Имунохимични или молекулярно-биологични тестове за храни. ELISA или PCR методиките се използват за анализ на хранителни продукти, суровини и преработени храни. ELISA анализът определя директно белтъците, докато PCR открива молекулите ДНК. Тези два метода са взаимно допълващи се, като също така се използват за реципрочно потвърждение на скрининг анализи и за положителни резултати.

  При нас ще намерите: