Меню

    Буфери и Реагенти :

    RIDACOM предоставя широк набор от буфери и реактиви за Молекулярна биология, които са подходящи за приложение в SDS-PAGE, електрофореза, ДНК / РНК солюбилизиране и т.н.