Меню

    Буфери и реагенти :

    RIDACOM предоставя широк набор от буфери и реактиви за молекулярна биология, които са подходящи за приложение в SDS-PAGE, електрофореза, ДНК / РНК солюбилизация и т.н.