Меню

    Хранителни среди:

    RIDACOM предлага широка гама от дехидратирани хранителни среди за поддържане и размножаване на микроорганизми. Това включва среди за Е. coli (Super Growth, LB, SOC, SOB, NZCYM, YT и т.н.), S. cerevisiae и S. pombe (YPD, SD, EMM и т.н.). Всички тези среди могат да бъдат използвани за различни приложения в молекулярната биология.