Меню

    Биологични индикатори:

    Биологични индикатори са стандартизирани препарати от избрани микроорганизми, използвани за оценка на ефективността на процедура за стерилизация. Oбикновено се състоят от бактериални спори, поставени върху инертен носител например лента от филтърна хартия, предметно стъкло или пластмасов носител. Инокулираният носител е защитен от всякакво увреждане или замърсяване, но позволявайки на стерилизиращият агент да влиза в контакт с микроорганизмите.