Меню

    Биологични индикатори:

    Биологичните индикатори са стандартизирани препарати от избрани микроорганизми, използвани за оценка на ефективността на процедурата за стерилизация. Oбикновено се състоят от бактериални спори, поставени върху инертен носител - например лента от филтърна хартия, предметно стъкло или пластмасов носител. Инокулираният носител е защитен от всякакво увреждане или замърсяване, но позволявайки на стерилизиращият агент да влиза в контакт с микроорганизмите.