Меню

  Количествени щамове:

  MicroPelletes® RT съдържат лиофилизирани пелети от един щам на даден микроорганизъм, с определено количество спрямо обем, опаковани в пластмасово шишенце и едно отделно шишенце с 1 mL рехидратираща течност. Добавяйки рехидратиращия разтвор към пелета, в шишенцето се образува суспензия с точно определено количество колоно-образуващи единици (КОЕ) в диапазона 10-100 КОЕ в обем от 0.1 mL, съгласно изискванията на USP и Европейската Фармакопея.

  MicroPelletes® RT10 представлява по-голям формат от MicroPelletes RT, подходящ за потребители с висок капацитет на дейноста си. MicroPelletes RT10 съдържат лиофилизирани пелети от един щам на даден микроорганизъм, с определено количество спрямо обем, опаковани в пластмасово шишенце и едно отделно шишенце с 10 mL рехидратираща течност. Добавяйки рехидратиращия разтвор към пелета в шишенцето се образува суспензия с точно определено количество колония образуващи единици (КОЕ) в диапазона 10-100 КОЕ в обем от 0.1 mL, съгласно изискванията на USP и Европейската Фармакопея.

  MicroPelletes® RTPlus микроорганизмите могат да бъдат използвани за основни анализи за качествен контрол, включително детекция и количествено определяне на микроорганизми, калибриране на апаратура, методи за валидация, определяне на бионатоварване, антибактериална ефективност и тестване на леталност.

  MicroPelletes RTPlus е достъпен във вариращи концентрации от 102 до 108 КОЕ за пелета.


  Рехидратиращата течност, необходима за тази продуктова линия, се предлага като отделен продукт в разфасовка с 2 шишенца съдържащи 1 mL или 10 mL в опаковка. Така се осигурява точното количество за всяка от двете пелети и се отстранява необходимостта от допълнителни разреждания.

  При нас ще намерите: