Меню

    Качествени щамове :

    MicroSwabs® съдържат лиофилизирани пелети на един точно определен щам на даден микроорганизъм, поставени в устройство, наподобяващо химикалка. Устройството съдържа стерилен тампон с рехидратираща течност, за да се осигури преноса на микроорганизмите директно върху готовата хранителна среда. Пелетите не са преминали тест за точно определяне на колоно-образуващи единици (КОЕ), но минимумът който се осигурява при оптимален растеж е 1000 КОЕ за пелета. Използването на MicroSwabs® е редно да се осъществява в случаите, при които не се извършва количествено определяне на микрооганизмите. MicroSwabs® са до 4ти пасаж от референтната ATCC култура.

    MicroSwabs® Plus съдържат лиофилизирани пелети на един точно определен щам на даден микроорганизъм в устройство, наподобяващо химикалка. Устройството съдържа стерилен тампон с рехидратираща течност, за да се осигури преноса на микроорганизмите директно върху готовата хранителна среда. Пелетите не са преминали тест за точно определяне на КОЕ, но минимумът който се осигурява при оптимален растеж е 1000 КОЕ за пелета.

    Докато MicroSwabs® са до 4-ти пасаж от референтната ATCC култура, то MicroSwabs® Plus са до 2-ри пасаж от референтния ATCC щам.

    При нас ще намерите: