Меню

  Стандарти за микотоксини:

  Trilogy® предлага широка гама от сертифицирани и аналитични стандарти за над 30 различни микотоксини, под формата на разтвори или в суха форма.

  Trilogy® Analytical Laboratory е сертифицирана по ISO 17034, ISO 17025 и по ISO 9001:2008, като голяма част от продуктите са одобрени от AOAC и GIPSA (FGIS).

  Trilogy® стандартите могат да бъдат използвани за спайкване, при анализирането на микотоксините чрез HPLC или GC.

  Trilogy® сухите стандарти са много лесни за употреба. Една единствена стъпка на разтваряне елиминира необходимостта да се използват опасни микотоксични прахове.

  Течните стандарти на Trilogy® са готови за употреба и съдържат микотоксини, разредени в специфични органични разтворители.

  И двата типа са предназначени за използване от потребители, които не разполагат със спектрофотометър или за такива, които искат да се осигури прецизното определяне на микотоксини с HPLC с минимални подготовка и усилия. Срокът на годност и за двата вида стандарти е 12 месеца след датата на производство, в допълнение към това Trilogy® сухите стандарти имат шест месеца срок на годност след разтваряне.