Меню

    Молекулярна биология:

    Класическият период на молекулярната биология започва през 1953 г. с откриването на двойноспиралната структура на ДНК от Джеймс Уотсън и Франсис Крик. След разбирането на сртуктурата на ДНК започва научното пътешествие на молекулярните биолози, за да разберат механизмите на генетичната репликация и ролята на гените в наследствеността. Напредъкът в областта на молекулярната биология промени всички области на медицинската практика и се превърна в преобладаващата парадигма на медицинската наука.

    RIDACOM предлага качествени продукти, свързани с фундаментални и клинични изследвания - китове за изолиране и пречистване на нуклеинови киселини, буфери, реагенти, рестриктазни ензими, китове за пречистване на белтъци и др.