Меню

    Лабораторни консумативи:

    RIDACOM осигурява на клиентите си огромно разнообразие от качествени продукти. Ние предлагаме лабораторни консумативи, използвани за микробиология, молекулярна биология и клетъчни култури. Независимо какви са вашите нужди, можете да сте сигурни, че ще намерите това, което ви трябва, при нас. Ние се фокусираме върху изискванията на нашите клиенти, като предлагаме изключително широка гама от продукти.

    В микробиологичната лаборатория при работа с микроорганизми стерилността често е основен приоритет, за да се гарантира точността на резултатите от изпитванията и избягване на кръстосано замърсяване на пробите. RIDACOM предлага широк набор от стерилни консумативи за еднократна употреба - петри за еднократна употреба, връхчета за пипети, тампони и др.