Меню

  Онлайн семинар - Добри практики за ефективно управление на алергени - 25 Април 2024

  19.04.2024

  През последните години, броят на хората с хранителни алергии продължава да расте. Затова, значението на храните без алергени, ще продължи да се увеличава в краткосрочно и дългосрочно бъдеще. За да се гарантира безопасността на крайния потребител и защитата на марката, чрез намаляване на броя на изтеглените продукти, е необходим строг контрол с допълнителни тестове за остатъци от алергени.

  Управлението на алергени изисква интегриран подход, включващ превантивни и контролни мерки, както и добра информираност за алергените в цялата доставяща верига. Добрата производствена практика (GMP) изисква разработване и прилагане на превантивен план, с цел елиминиране на алергените в крайния продукт. Освен това, HACCP (Hazard analysis and critical control points) анализира потенциалните опасности, идентифицира критични контролни точки и въвежда допълнителни мерки. Ако допълнителните мерки от GMP и HACCP не изключат напълно риска от кръстосаното замърсяване на алерген, продуктът трябва да бъде етикетиран коректно.

  Открийте как продуктовите решения на R-Biopharm AG могат да ви помогнат за изпълнението на Вашите изисквания, относно мониторинга и откриването на остатъци от алергени. Готови ли сте да въведете нещо ново във Вашата лаборатория?

  На 25 април /четвъртък/ RIDACOM и R-BiopharmAG, Ви канят да вземете участие в онлайн семинара: Добри практити за ефективно управление на алергени.

  Изберете удобния за Вас час и запишете Вашето участие:

  Линк за регистрация 12.00 ЕЕТ

  Линк за регистрация 16.00 ЕЕТ

  Този семинар ще ви даде полезна информация относно контрола на критичните точки по време на производствения процес и потенциалните рискове от контамининация с алергени.

  Както и повече информация за:

  ●Ефективното управление на алергените

  ●Рискове от замърсяване по време на производствения процес

  ●LFD, ELISA или qPCR - кой метод за кое приложение?

  Очакваме Ви!