Меню

  Международната конференция посветена на 70 годишнината от основаването на Института по микробиология „Стефан Ангелов“ към БАН

  14.03.2017

  RIDACOM ще бъде основен партньор и участник в Международна конференция посветена на 70 годишнината от основаването на Института по микробиология "Стефан Ангелов" към БАН. Събитието ще се проведе на 14 и 15 март 2017 г. в Големия салон на Българска Академия на Науките, ул. 15-ти ноември 1, гр. София.

  През тези два дни ще се проведе научна сесия, съпътствана с постоянна постерна сесия, която ще покаже постиженията на Института, новостите в научноизследователската му дейност и иновативните решения по съвременните научни направления в областта на общата и приложна микробиология, инфекциозна микробиология, вирусология и имунология. Научната програма ще включва доклади от учени от Института и страната, както и пленарни доклади на поканени лектори от цял свят, работещи в областта на най-актуалните и перспективни направления на съвременната микробиология.

  Като доставчик №1 в сферата на микробиологията RIDACOM ще бъде основен партньор на това значимо събитие, където ще представи последните новости в следните направления: бактериология, молекулярна биология, вирусология, имунология, клетъчна биология, генетика, фармация, качество и безопасност на храните, ветеринарна диагностика и други.  Файлове за изтегляне:
  Изтегли IMicB 70 Years