Меню

  XVIII Национален конгрес по клинична микробиология и инфекции на БАМ - 30.09-02.10.2020г.

  30.09.2020

  Уважаеми Партньори и Приятели,

  2020 година изцяло промени живота на всички нас! Ежедневието, навиците и плановете ни не са това, което бяха. Има нещо, което остана непроменено и то е очакването и вълнението ни за момента, в който ще сме отново заедно на XVIII Национален Конгрес по Клинична Микробиология и Инфекции (30 септември – 2 октомври 2020, Парк Хотел Москва, София)

  Последните месеци преминаха като миг за нас в ежедневни усилия да обезпечим с тестове, апаратура, консумативи и постоянна поддръжка всички лаборатории в страната. Изградихме и оборудвахме над 30 лаборатории и повишихме капацитета на още толкова. Обучихме десетки специалисти и ги подготвихме за предстоящите предизвикателства. За нито един ден не оставихме дори и една лаборатория без тестове, апаратура, консумативи и подкрепа в борбата с пандемията. Подпомогнахме безвъзмездно голяма част от лабораториите в страната.

  Отговорността да бъдем компания номер 1 в микробиологията и молекулярната биология никога не е била толкова голяма!

  На предстоящия конгрес ще споделим с Вас натрупаните знания и опит през последните месеци. Имахме възможността да изпробваме десетки тестове и апарати, за да изберем най-добрите и надеждни решения. Натрупахме безценен опит, подпомагайки извършването на по-голямата част от тестовете за COVID-19 в страната.

  Фокусът е ясен, а ето и част от иновациите и утвърдените решения, които сме подготвили за Вас:

  ∙ Мисията възможна - Цялостно оборудване и въвеждане в експлоатация на SARS-CoV-2 лаборатория в рамките на 24 часа

  ∙ Изцяло и частично автоматизирани и роботизирани процеси - както за голям, така и за малък обем проби

  ∙ Революция в процесите на РНК и ДНК екстракция – високоефективни автоматизирани системи за екстракция и иновативни тест-системи без екстракция

  ∙ Лесни и икономични решения за оптимизиране на аналитичните процеси

  ∙ Системи за транспортиране, инактивиране и съхранение на вируси

  ∙ Молекулярно-диагностични тестове за детекция на SARS-CoV-2, базирани на различни генни комбинации и в съответствие с последните препоръки на CDC и WHO

  ∙ Богато портфолио от Real-Time PCR тестове за диагностика на Респираторни инфекции – детекция на най-честите и значими причинители на респираторни инфекции, тестове за диференциране на SARS-CoV-2 от други респираторни патогени, едновременна детекция и диференциране на повече от 15 причинителя в една проба, типизиране и субтипизиране на грипни вируси и др.

  ∙ Качествен контрол и оценка на молекулярно-диагностичните методи за детекция на SARS-CoV-2 – методи за цялостен мониторинг на аналитичния процес

  ∙ Методи за количествено определяне на SARS-CoV-2 в клинични проби

  ∙ Системи за Point-of-care диагностика на COVID-19

  ∙ Официално представяне на FLU-COVID – кит за едновременна детекция на SARS-CoV-2, Influenza A, Influenaz B + RSV, RHV и hMPV

  ∙ Официално представяне на IFA система за откриване на COVID-19 Ag, базирана на имунофлуоресценция

  ∙ Официално представяне на система за автоматизация на PCR протоколи

  … и много други новости от RIDACOM

  Ще видите част от най-утвърдените и широко използвани апарати и тестове за детекция на COVID-19 и ще може да разберете всичко за тях.

  Ще може да се възползвате и от специалните ни предложения за изграждане на цялостна лаборатория с минимална инвестиция.

  Очакваме Ви на по чаша ароматно италианско кафе от 30 септември до 2 октомври в Парк Хотел Москва!

  Основните движещи точки на конгреса ще бъдат:

  1. Микробна лекарствена резистентност (антибиотици, антипротозойни, антивирусни и антимикотици)
  2. Инфекции на респираторния тракт и туберкулоза
  3. Зоонози с епидемичен риск и управление на биориска
  4. Сексуално предавани инфекции
  5. Ваксинопредотвратими инфекции
  6. Инфекции причинявани от храни и води
  7. Векторно-предавани инфекции
  8. Инфекции, свързани с медицинското обслужване и инфекции при имунодефицитни състояния и заболявания

  Пълната програма по дни и часове можете да видите тук.