Меню

  Практическа демонстрационна сесия "Step into Digital PCR World", “Lab of Excellence” – RIDACOM Learning and Demo center, - 19 октомври 2022г.

  19.10.2022

  RIDACOM е най-бързо развиващата се компания в областта на молекулярната биология и генетика. Част от нашето специализирано портфолио продукти и услуги вече е революционна дигитална PCR технология, която ще разкрие нови необятни възможности за изследване в различни области, спомагайки за реализирането на множество изследвания и иновации в научната и диагностична сфера в България.

  Част от предимствата на дигиталната PCR технология са високата чувствителност на детекция на минимални концентрации от изследваните таргетни нуклеинови киселини, както и възможността за тяхното прецизно и абсолютно количествено определяне без необходимостта от използване на количествени стандарти.

  Първата, премиерна за страната, практическа демонстрация на системата от най-ново поколение за дигитален PCR ще се състои на 19.10 /сряда/, а мястото е “Lab of Excellence” – RIDACOM Learning and Demo center. С това ще поставим началото на поредица от обучителни и практически семинари, имащи за цел да запознаят повече специалисти с предимствата на технологията и възможностите за приложението ѝ в тяхната професионална сфера.

  Част от Вас ще имат уникалната възможност да реализират своите научни проекти и експерименти върху единствената по рода си дигитална PCR система с най-висока степен на мултиплексност и компартментализация. Следете всички наши новини и активности по темата, за да разберете как може да се случи това.

  Част от приложенията на системата са:

  • Анализ на предиктивни и прогностични биомаркери в онкологията, възможности за тяхното неинвазивно изследване от течна биопсия чрез анализ на cfDNA, ctDNA, мониторинг и оценка на минимална резидуална болест, детекция на ранни маркери на лекарствена резистентност
  • Детекция и количествено определяне на редки мутации, обуславящи предразположеност към различни генетични заболявания, детекция на промени в броя копия (CNV)
  • Количествено определяне на инфекциозни и хранителни патогени (определяне на вирусен и бактериален товар), мониторинг на терапията
  • Детекция и количественото определяне на съдържание на ГМО
  • Анализ на генна експресия – характеризиране на ниски нива на експресия и промени от малък порядък
  • Неинвазивна пренатална диагностика за прецизна детекция и характеризиране на фетална cfDNA

  Свържете се с нас, за да се запишете за някои от предстоящите практически и обучителни мероприятия и да научите повече за системата, която ще промени парадигмите за чувствителност и прецизност, преминавайки отвъд границите на настоящите възможности и поставяйки нови измерения във Вашите изследвания.