Меню

  Насоки за събиране, манипулиране и тестване на клинични проби от пациенти за коронавирус (COVID-19)

  01.04.2020

  Всички тестове за COVID-19 трябва да се провеждат в консултация със здравен лекар и само за пациенти, демонстриращи симптоматично заболяване. Правилното пробовземане е ключово за точните и коректни резултати от лабораторните изследвания!

  Освен най-пълното портфолио за диагностика на SARS-CoV-2 при нас може да откриете и актуална информация, експертно мнение и методическо съдействие за всеки етап от диагностичния процес.

  Представяме Ви кратко ръководство с насоки за събиране, манипулиране и тестване на клинични проби от пациенти за коронавирус (COVID-19) препоръчано от CDC!

  Насоки за събиране, манипулиране и тестване на клинични проби от пациенти за коронавирус (COVID-19) - препоръчано от CDC, предоставено от RIDACOM

  ГОРНИ ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА

  • Назофарингеален (НФ) / Орофарингеален тампон (OФ)

  Използвайте тампони от синтетични влакна с пластмасови дръжки.

  НФ тампон: Поставете тампона в ноздрата паралелно на небцето и натрийте задната повърхност на назофаринкса.Оставете тампона за няколко секунди, за да абсорбира секретите и бавно отстранете тампона, докато го завъртате. Повторете процедурата и за другата ноздра.

  ОФ тампон: Натрийте задната повърхност на фаринкса поне 3 пъти и извадете тампона, като избягвате допир със зъбите и езика.

  След пробовземане поставете тампона веднага в стерилната епруветка, съдържаща 1-3mL вирусна транспортна среда, Amies транспортна среда или стерилен физиологичен разтвор.

  Съгласно последните актуализации на CDC се препоръчва вземането на НФ секрет. Ако се вземат едновременно НФ и ОФ секрет, то двата тампона трябва да бъдат поставени в една и съща епруветка с транспортна среда. тампоните също остават подходящ тип проба за изследване.

  • Назофарингеална промивка/аспират или назален аспират

  Съберете 2-3mL проба в подходящ за целта, непропусклив, стерилен контейнер.


  ДОЛНИ ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА

  • Бронхоалвеоларен лаваж / Трахеален аспират

  Съберете 2-3mL проба в подходящ за целта, непропусклив, стерилен контейнер.

  • Храчка

  Накарайте пациента да изплакне устата си с вода и след това да отхрачи дълбок спутум чрез изкашляне, директно в стерилния контейнер.


  СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

  Пробите се съхраняват при 2-8°C до 72 часа след пробовземане. Ако се очаква забавяне на тестването или транспортирането, се съхраняват при температура -70°C или по-ниска.

  Избягвайте повторно замразяване и размразяване на пробите.


  Свържете се с нас и заявете цветно печатно копие за Вашата лаборатория!