Меню

  Тежък остър хепатит с неизяснена етиология при деца - обзор и насоки за тестване

  04.05.2022

  Увеличаването на случаите на тежък остър хепатит с неизвестна етиология, при иначе здрави деца под 10 годишна възраст, беше за пръв път докладвано към СЗО на 5 април 2022 година от Великобритания.

  Към 20 април случаите от Великобритания достигат 111, а към 27 април са докладвани още 55 възможни или потвърдени случая в цяла Европа (вкл. Германия, Австрия, Италия, Испания, Полша, Румъния и др.)

  Клиничната картина се характеризира с жълтеница и значително увеличение на чернодробни трансаминази (ASAT, ALAT). В голяма част от случаите появата на жълтеница се предшества от гастроинтестинално неразположение, включващо гадене, повръщане и диария.

  Досега събраната информация е за благоприятен изход от заболяването, въпреки че в малка част от случаите са се развили усложнения, налагащи чернодробна трансплантация.

  За всички случаи се провеждат задълбочени епидемиологични и лабораторни проучвания с цел изясняване на етиологията.

  По данни на СЗО и ECDC към момента най-често идентифицираните патогени са Adenovirus (доказан в >75% от случаите) и SARS-CoV-2. Базирано на тази информация, основната хипотеза, по която се работи е, че неизвестен кофактор, при деца с аденовирусна инфекция, която иначе би протекла леко, води до по-тежко протичане на инфекцията или причинява имуномедиирано увреждане на черния дроб.

  Заболяването е доста рядко и доказателства за предаването от човек на човек остават неясни, в резултат на което рискът не може да бъде точно оценен. Като се имат предвид съобщените случаи с остра чернодробна недостатъчност, потенциалното въздействие върху засегнатата педиатрична популация се счита за високо. Ето защо на 8 април Европейският Център за Контрол на Заболяванията (ECDC) изиска от всички страни от ЕС/ЕИО да засилят информираността относно случаи на тежък остър хепатит при деца с неизяснена етиология и да докладват за всички потвърдени и възможни случаи.

  Европейският Център за Контрол на Заболяванията препоръчва следният подход за тестване при възможни или епидемиологично-свързани случаи на тежък остър хепатит:


  Имаме готовност да осигурим всички необходими диагностикуми и консумативи за посрещането на това предизвикателство в съответствие с препоръките на ECDC и СЗО!

  Повече информация можете да откриете в прикачения файл.

  Не се колебайте да се свържете с нас при въпроси и нужда от съдействие!  Файлове за изтегляне:
  Изтегли Диагностика на хепатит с неизяснена етиология
  Изтегли Diagnostics of hepatitis of unknown aetiology