Меню

    Скрининг и диагностика на рак на маточната шийка

    21.09.2022

    Ракът на маточната шийка е четвъртото по честота онкологично заболяване при жените в световен мащаб. Редовният скрининг е от ключово значение за превенция и ранна диагностика на заболяването.

    Портфолиото на RIDACOM за скрининг и диагностика на рак на маточната шийка обединява клинично валидирани продуктови решения, отговарящи на стандартите и изискванията, залегнали в световните ръководства и препоръки.

    То включва комбинация от молекулярни и цитологични методи, осигуряващи най-добрата стратегия за скрининг, проследяване, оценка на риска и триаж:

    • Real-Time PCR китове за първичен HPV скрининг - детекция и генотипиране на широк панел от високо-рискови HPV типове
    • Китове за количествено определяне на HPV вирусен товар – високо-специфичен молекулярен маркер за оценка на вирусната активност и оценка на риска от развитие на рак на маточната шийка

    • Течно-базирана цитология – цялостно решение за цитологичен скрининг, включващо подготовка на висококачествени препарати, автоматизиран процес на оцветяване, дигитално наблюдение и анализ посредством специализиран софтуер
    • Оценка на микробиома като най-ранен предиктор на риска от HPV инфекция и развитие на рак на маточната шийка

    Комбинацията от тези методи води до:

    • по-висока чувствителност и детекция на първите признаци на заболяването в най-ранен етап
    • по-добра оценка на риска
    • прецизиране на диагностично-терапевтичния подход


    Файлове за изтегляне:
    Изтегли Каталог Скрининг и диагностика на рак на маточната шийка