Меню

  Скрининг и диагностика на рак на маточната шийка

  21.09.2022

  Ракът на маточната шийка е четвъртото по честота онкологично заболяване при жените в световен мащаб. Редовният скрининг е от ключово значение за превенция и ранна диагностика на заболяването.

  Портфолиото на RIDACOM за скрининг и диагностика на рак на маточната шийка обединява клинично валидирани продуктови решения, отговарящи на стандартите и изискванията, залегнали в световните ръководства и препоръки.

  То включва комбинация от молекулярни и цитологични методи, осигуряващи най-добрата стратегия за скрининг, проследяване, оценка на риска и триаж:

  • Real-Time PCR китове за първичен HPV скрининг - детекция и генотипиране на широк панел от високо-рискови HPV типове
  • Китове за количествено определяне на HPV вирусен товар – високо-специфичен молекулярен маркер за оценка на вирусната активност и оценка на риска от развитие на рак на маточната шийка

  • Течно-базирана цитология – цялостно решение за цитологичен скрининг, включващо подготовка на висококачествени препарати, автоматизиран процес на оцветяване, дигитално наблюдение и анализ посредством специализиран софтуер
  • Оценка на микробиома като най-ранен предиктор на риска от HPV инфекция и развитие на рак на маточната шийка

  Комбинацията от тези методи води до:

  • по-висока чувствителност и детекция на първите признаци на заболяването в най-ранен етап
  • по-добра оценка на риска
  • прецизиране на диагностично-терапевтичния подход


  Файлове за изтегляне:
  Изтегли Каталог Скрининг и диагностика на рак на маточната шийка