Меню

  Разширени мултиплексни qPCR панели за детекция на респираторни патогени

  15.01.2023

  В сезона на разпространение на респираторните инфекции е важно да разполагаме със средства за детекция и разграничаване на най-често циркулиращите причинители на респираторни инфекции.

  По официална информация най-често докладваните респираторни патогени през този сезон са Influenza A, RSV и SARS-CoV-2. Едновременно с тях се установяват и други респираторни вирусни и бактериални причинители на инфекции, но с по-малка честота.

  По данни на Европейският център за контрол и превенция на заболяванията (ECDC) случаите на грип през сезон 2022-2023 са шест пъти повече от докладваните случаи през сезон 2021-2022.

  Прогнозите на експертите са случаите на остри респираторни инфекции да достигнат своя пик в края на януари и през февруари.

  Респираторните инфекции имат еднакъв механизъм на разпространение и сходна клинична изява, което затруднява в голяма степен разграничаването им само на база на проявената симптоматика. Диференциална диагноза може да бъде направена при използването на разширени мултиплексни тестови панели, позволяващи изследването на няколко причинителя едновременно в една проба.

  Каталог Мултиплексни Real-Time PCR Респираторни панели обединява висококачествени диагностични китове с отлични анализни характеристики, позволяващи едновременно изследване на широк панел от инфекциозни причинители на респираторни инфекции.

  - Налични панели за детекция и диференциране на най-честите респираторни патогени (SARS-CoV-2, Influenza A/ B, RSV, Rhinovirus и др.)

  - Панели, осигуряващи едновременен мултиплексен анализ на бактериални и вирусни причинители на инфекции в клинични проби от горни и долни дихателни пътища

  - Възможност за детекция на повече от 15 респираторни патогена в една проба

  - Лесен и бърз протокол на работа - всички реактиви са предварително аликвотирани в PCR епруветки

  Повече информация за актуалните предложения от диагностични панели може да откриете в прикачения каталог. Не се колебайте да се свържете с нас за допълнителна информация и консултация.  Файлове за изтегляне:
  Изтегли Каталог Мултиплексни Real-Time PCR Респираторни панели