Меню

  Персонализирана медицина при глиобластом - анализ на MGMT метилационния статус

  11.05.2023

  Глиобластомът е високо агресивна форма на мозъчен тумор. При около 50% от пациентите с глиобластом се наблюдава метилиране на промотора на MGMT гена.

  MGMT е ген, който кодира ензим O6-метилгуанин-ДНК-метилтрансфераза, участващ в поправката на ДНК. Активната форма на MGMT осигурява поправка на увредени участъци в ДНК веригата, причинени в резултат на действието на алкилиращи агенти. При загуба на функцията на MGMT, вследствие на епигенетично метилиране на промотора, клетките остават с намалена способност да поправят тези повреди, което води до тяхната клетъчна смърт. Това прави по-ефективно действието на използваните алкилиращи химиотерапевтични медикаменти.

  Определянето на метилационния статус на промотора на MGMT при пациенти с глиобластом се използва като биомаркер с прогностично и предиктивно значение и съгласно действащите препоръки е неoбходимо рутинно изследване за избор на лечение при възрастни пациенти.

  Пациенти с метилиран MGMT имат по-добра обща преживяемост и се повлияват по-добре от химиотерапия с алкилиращи агенти (temozolomide).

  EpiDirect® MGMT qPCR Kit предлага иновативен подход за директен анализ на метилационния статус на промотора на MGMT без необходимост от бисулфитно превръщане на ДНК.

  Част от характеристиките на кита са:

  - Количествено определяне на метилационния статус на MGMT, изразен в % метилационна честота

  - Готов за работа формат - добавя се само ДНК към готов мастър микс, нанесен в PCR епруветки

  - Два канала за детекция - FAM и HEX, което го прави съвместим с повечето Real-Time PCR апарати

  - Бърз анализ - 1 час и 30 мин.

  Анализ на метилационния статус на MGMT се препоръчва да бъде провеждано преди започване на лечение – при избор на вида на терапията – лъчелечение или химиотерапия, както и при избора на конкретния вид химиотерапия.  Файлове за изтегляне:
  Изтегли EpiDirect MGMT Methylation qPCR Kit