Меню

  Китове за диагностика на Borrelia

  22.05.2023

  Пролетта е тук, а с нея и кърлежите!

  Знаете ли, че най-малкият кърлеж притежава рекорд на Гинес, а най-големият нараства до 150 пъти спрямо първоначалния си размер?

  А знаете ли, че кърлежите са истински сървайвъри и каскадьори? Издържат дълго време без храна и практикуват свободно падане в опитите си да открият гостоприемник!

  Ако успеете да ги уловите предлагаме за Вас:

  • Fassisi BoTick Rapid test - Бърз имунохроматографски тест за откриване на Borrelia антигени директно от кърлеж- 10 теста

  А когато не са уловени навреме:

  • SERION ELISA Kit Borrelia Burgdorferi IgG & SERION ELISA Kit Borrelia Burgdorferi IgM - ELISA количествени и качествени имуноанализи за откриване на човешки антитела в серум, плазма или цереброспинална течност, насочени срещу Borrelia burgdorferi sensu lato. за определяне на остри и скорошни инфекции. Позволяват откриването на интратекално синтезирани антитела за диагностика на CSF – 96 ямки
  • NADAL® Lyme Borreliosis IgG/IgM Rapid Test - Бърз имунохроматографски тест, откриващ антитела срещу Borreliа в кръв, серум или плазма – 10 теста
  • VIASURE Borrelia, Anaplasma & Coxiella Real-Time PCR Kit - PCR кит за детекция, предназначен за специфична идентификация и диференциация на видовете Borrelia burgdorferi s.l., Borrelia miyamotoi и/или Borrelia hermsii, Anaplasma phagocytophilum и Coxiella burnetii, в клинични проби от пациенти с признаци и симптоми на инфекции, пренасяни от кърлежи – 96 реакци

  Разгледайте пълното портфолио VIASURE за инфекциозна молекулярна диагностика тук  Файлове за изтегляне:
  Изтегли RIDACOM - Китове за диагностика на Borrelia
  Изтегли RIDACOM - Borrelia Diagnostic Kits