Меню

  PRIMA INDEX - Оценка на риска от преждевременно раждане с Femoflor®16

  16.01.2024

  Преждевременното раждане е причина за 70% от случаите на неонатална смъртност и около 25-50% от случаите на настъпили дългосрочни неврологични усложнения при новороденото, които могат да доведат до умствено изоставане, церебрална парализа и други неврологични заболявания.

  Femoflor®16 вече позволява определяне на риска от преждевременно раждане по време на първия триместър от бременността.

  Femoflor®16 е метод за комплексен анализ и оценка на микробиома в женския репродуктивен тракт. Освен подробен количествен анализ на микробиома, с Femoflor®16 вече може да се направи оценка и на още едно важно състояние, свързано с риска от преждевременно раждане.

  При по-голямата част от случаите на преждевременно раждане не се проявяват ранни симптоми при майката или плода. Превенцията и ранната диагностика на усложнения по време на бременността са изключително важни за намаляване на майчината и неонаталната смъртност.

  Най-новите клинични проучвания в тази област насочват вниманието към научно доказаната връзка между преждевременното раждане и инфекциите в урогениталния тракт. Нарушения в баланса на микрофлората в женския репродуктивен тракт могат да доведат до повишаване на контрактилната активност на миометриума, както и да причинят значителни промени в структурата на шийката на матката и амниотичната мембрана.

  Екипът на DNA-Technology, съвместно с проф. Екатерина Ворошилина – доктор на медицинските науки и професор по микробиология, вирусология и имунология в Уралския Медицински Университет, разработиха и валидираха нов метод за изчисляване на риска от преждевременно раждане, наречен PRIMA INDEX.

  PRIMA индекс (Index Preterm Birth Microbiological Analysis) е прогностичен математически метод, който изчислява риска от преждевременно раждане въз основа на състоянието на микробиома в женския репродуктивен тракт. PRIMA индексът се калкулира въз основа на 9 параметъра от теста Femoflor®16:

  • Общ брой микроорганизми
  • Lactobacillus spp
  • Staphylococcus spp
  • Sneathia spp. + Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp
  • Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp
  • Eubacterium spp
  • Lachnobacterium spp. + Clostridium spp
  • Mobiluncus spp. + Corynebacterium spp
  • Ureaplasma spp.

  PRIMA индексът позволява идентифицирането на жени с високо-рискова бременност, провеждането на навременно лечение и внимателно проследяване на бременността при тази група жени.

  Оценка на риска от преждевременно раждане може да бъде направена на база на изчислената стойност за PRIMA INDEX:

 • За стойности на PRIMA > 0 – рискът от преждевременно раждане е нисък
 • За стойности на PRIMA < 0 – рискът от преждевременно раждане е висок

 • Ако имате интерес да получите повече информация или да въведете PRIMA INDEX във Вашата диагностична практика, моля попълнете тази форма: https://forms.gle/wUawZRXnNn3rrKch8