Меню

  EGO-Pro-N Index - Оценка на качеството на ембрионите и успеваемостта на IVF процедурите с Androflor®

  12.02.2024

  Важен фактор, определящ успеваемостта от техниките за асистирана репродукция, е качеството на получените ембриони. Предварителната оценка на ембрионите преди осъществяването на ембриотрансфер е от изключителна важност, за да се повиши ефективността на AРT процедурите.

  При ин витро процедурите микробното замърсяване в процеса на култивиране на ембрионите представлява сериозен проблем, който може да доведе до получаването на ембриони с лошо качество, до тяхната смърт и следователно до неуспешно развитие на процедурата по асистирана репродукция.

  Микробиотата на семенната течност се смята за един от основните източници на бактериално замърсяване при култивирането на ембрионите. При класическата ин витро процедура, ооцитите се култивират с обработената семенна течност за 16-20 часа в CO2 инкубатор при температура 37°С. Тези условия са благоприятни за развитието на микроорганизми, особено за облигатни анаероби. В резултат на това средата може да съдържа опасни микробни метаболити, които могат да доведат до фрагментация на ембрионалните клетки и ембрионална смърт.

  Все по-голямо внимание се обръща на влиянието на семенната микробиота върху развитието на ембрионите с цел разработването на адекватни мерки за предотвратяване неуспешние резултати от ембриологичния стадий на асистирана репродукция. Ето защо екипът на DNA-Technology, съвместно с проф. Екатерина Ворошилина – д.м.н. и професор по микробиология, вирусология и имунология в Уралския Медицински Университет, разработиха и валидираха математически модел за прогностична оценка на качеството на ембрионите въз основа на резултатите от теста за комплексна оценка на микробиома в мъжкия урогенитален тракт - Androflor®.

  Индексът EGO-Pro-N (Embryos of GOod and Excellent quality Prognosis in Normozoospermia) представлява математически модел за прогностична оценка на ембриони с добро и отлично качество въз основа на анализ на микробиома в семенна течност.

  EGO-Pro-N идексът се калкулира въз основа на 16 параметъра от панела Androflor®:

  • Общ брой микроорганизми
  • Lactobacillus spp.
  • Staphylococcus spp.
  • Gardnerella vaginalis
  • Megasphaera spp./ Veillonella spp./ Dialister spp.
  • Sneathia spp./ Leptotrichia spp./ Fusobacterium spp.
  • Ureaplasma urealyticum
  • Ureaplasma parvum
  • Atopobium cluster
  • Bacteroides spp./ Porphyromonas spp./ Prevotella spp.
  • Anaerococcus spp.
  • Peptostreptococcus spp./ Parvimonas spp.
  • Eubacterium spp.
  • Haemophilus spp.
  • Pseudomonas aeruginosa/ Ralstonia spp./ Burkholderia spp.
  • Enterobacteriaceae spp./Enterococcus spp.

  Eмбриологичният етап от процеса на асистирана репродукция се смята за успешен, когато поне 40% от бластоцистите, получени от всички оплодени яйцеклетки, са с добро и отлично качество (GBDR ≥ 40%).

  Оценка на шансовете за успешно завършен ембриологичен етап на асистираната репродукция може да се направи на база числовата стойност на EGO-Pro-N Index:

  • Ако EGO-Pro-N е > 0.212 - шансът 40% и повече от бластоцистите да са с добро и отлично качество е нисък
  • Ако EGO-Pro-N ≤ 0.212 - шансът 40% и повече от бластоцистите да са с добро и отлично качество е висок

  Свържете се с нас, в случай че имате интерес да получите повече информация или да въведете EGO-Pro-N Index във Вашата диагностична практика.