Меню

  Препоръки и насоки за пробовземане и анализ за Bordetella pertussis - Коклюш

  24.04.2024

  PCR методът е златен стандарт в откриването и доказването на инфекция, причинена от Bordetella pertussis, отличаващ се с най-голяма чувствителност и бързина на изпълнение. PCR методът позволява както доказването на активна инфекция, така и носителство без изявени клинични симптоми, което е характерно при ваксинирани индивиди.

  Серологичните методи са друга опция за тестване, която позволява установяването на имунологичния статус, както и наличието на активна инфекция, но в по-късен етап от развитието ѝ, поради което носят риск от фалшиво-отрицателни резултати, когато инфекцията е в начален етап.

  Редица фактори повлияват върху аналитичните характеристики на анализите и крайните резултати, получени от тях, като един от най-критичните и определящи фактори е начинът на пробовземане.

  В тази връзка изпращаме информация с актуални препоръки и насоки за пробовземане:

  Пробовземане за PCR анализ:

  1. Препоръчително е пробите за анализ да бъдат взети в рамките на 2-3 седмици от възникването на клиничните симптоми и препоръчително преди започването на антибиотична терапия
  2. Материалите за PCR диагностика на коклюш са назофарингеални секрети, взети от ресничестия епител на горните дихателни пътища от суспектни и контактни за коклюшна инфекция
  3. Клиничните проби се вземат с помощта на сух синтетичен стерилен тампон без транспортна среда. Не е позволено да се използват памучни тампони, поради възможността да инхибират PCR анализа
  4. Непосредствено преди ДНК екстракция тампонът се ресуспендира в стерилен физиологичен разтвор или вода за молекулярна биология (свободни от ДНК, РНК, ДНази, РНази) и се преминава към процес на екстракция

  За Вашият анализ препоръчваме:

  Пробовземане за серологичен анализ:

  • Пробите за анализ могат да бъдат взети между 4 и 12 седмица от момента на възникване на клиничните симптоми като оптималният период за пробовземане е между 4 и 8 седмица, когато се предполага, че титърът на антителата е най-висок

  За Вашият анализ препоръчваме:

  • SERION ELISA classic Bordetella pertussis – IgA, IgG & IgM

  Kоличествени и качествени имуноанализи за откриване на човешки антитела в серум или плазма, насочени срещу Bordetella pertussis за лабораторно потвърждение на магарешка кашлица. Диференциалното откриване на отделни класове антитела подкрепя категоризирането на стадия на заболяването. IgM антитела за диагностика на остри първични инфекции, особено при деца. Откриване на IgA и IgG антитела за лабораторно потвърждение на магарешка кашлица, както и за диференциална диагноза при атипична пневмония. Резултатите от активността на IgA и IgG антителата се изразяват в IU/ml спрямо първия международен стандарт на СЗО - https://www.serion-diagnostics.de/en/products/serion-elisa-classic-antigen/bordetella-pertussis/

  • SERION ELISA classic Bordetella pertussis Toxin – IgA & IgG

  Осигуряват специфична и диференциална диагностика на Bordetella pertussis. Китовете използват като имуноген Pertussis Toxins (PT), за да позволят разграничаването на инфекция, причинена от Bordetella pertussis от тази, причинена от други Bordetella видове - https://www.serion-diagnostics.de/en/products/serion-elisa-classic-antigen/bordetella-pertussis-toxin/

  Нашите специалисти са на разположение, за да отговарят на всички Ваши въпроси и да ви подготвят най-добре да посрещнете поредното инфекциозно предизвикателство.  Файлове за изтегляне:
  Изтегли RIDACOM - Препоръки и насоки за пробовземане