Меню

  Ново Клинично ръководство за приложение и интерпретация на резултатите от Femoflor®

  24.05.2024

  Запознайте се с най-новото Клинично Ръководство за работа и интерпретация на резултатите от тестовете Femoflor®.

  Новото ръководство съдържа богата и най-актуална информация относно приложението на тестовете Femoflor® 16 и Femoflor® Screen.

  Разгледани са реални клинични случаи от практиката с подробно обяснение на резултатите и тяхната интерпретация, както и с направено предложение за провеждане на лечение.

  Femoflor® е съвременен молекулярно-диагностичен тест, базиран на Real-Time PCR технология, позволяващ комплексен анализ и оценка на микробиома в женския урогенитален тракт, диагностика на дисбиозни състояния и откриване на полово-предавани инфекции.

  Femoflor® позволява количествена оценка на нормалната и опортюнистична микрофлора, включително и на анаеробни микроорганизми, чиято детекция е трудна чрез конвенционалните микробиологични методи.

  В новото ръководство ще откриете:

  - Ясна дефиниция за нормоценоза и различните състояние на дисбиоза

  - Насоки за клинично поведение и интерпретация на резултатите при различни състояния на дисбиоза

  - Насоки за клинично поведение и интерпретация на резултатите при установяване на комбинирани инфекции от няколко причинителя  Файлове за изтегляне:
  Изтегли FEMOFLOR® - Vaginal Microbiota - Treatment options for vaginal dysbiosis