Меню

  ABCB1 тест – персонализиран подход в лечението на депресивни състояния

  14.01.2019

  Сериозният напредък в областта на молекулярната биология и генетиката даде възможност да бъдат изяснени механизмите на възникване на голям брой заболявания и постави основите на персонализираната медицина. Този метод има за цел разработването на терапевтични подходи, базирани не на общата клинична проява на заболяванията, а въз основата на индивидуалните генетични характеристики на пациентите. Персонализираната медицина намира все по-широко приложение при прогнозата и лечението на редица тежки и социално-значими заболявания, сред които и лечението на депресия.

  Депресията е едно от най-често срещаните ментални разстройства със сериозни негативни последици върху личността и здравето. За лечение на депресията съществуват различни медикаменти, но не всички антидепресанти работят добре при всеки пациент.

  Представяме на Вашето внимание RIDA®PRECISION ABCB1 Real-Time PCR Kit- иновативен фармакогенетичен тест за детекция на полиморфизми в ABCB1 гена, които определят индивидуалния отговор на пациента към лечението с антидепресанти и ефективността от терапията.

  ABCB1 тестът има за цел да подпомогне специалистите при избора на подходящ медикамент на лечение, който да бъде най-ефективен и безопасен за пациента.

  Прилагането на персонализирания подход при лечението на депресивни състояния води до оптимизиране на терапията, повишаване ефективността на лечението, както и спестяване на излишните разходи за неефективно лечение и хоспитализации.

  Повече информация за теста можете да откриете в прикачените файлове или като се свържете с нас.

  Линк към видео  Файлове за изтегляне:
  Изтегли ABCB1 Flyer Study situation