Меню

  Диагностика и мониторинг на хронична миелоидна левкемия

  Хроничната миелоидна левкемия е малигнено заболяване на хемопоетичните стволови клетки. Произходът на заболяването се дължи на хромозомна транслокация между хромозоми 9 и 22 - t(9;22)(q34;q11), в резултат на което се образуват една по-дълга хромозома 9 и по-къса хромозома 22, наречена Филаделфийска хромозома (Philadelphia chromosome).

  В резултат на обмяната на хромозомни фрагменти BCR генът от хромозома 22 се оказва свързан физически с ABL1 гена, намиращ се върху фрагмента от хромозома 9. Полученият фузионен ген – BCR-ABL1 кодира протеин с конститутивна тирозин киназна активност, коeто води до неконтролируемо делене на хемопоетичните стволови клетки.


  Наличието на BCR-ABL1 фузия е отличителна характеристика за Хронична миелоидна левкемия


  Количествено определяне на BCR-ABL1 транскриптите
  се провежда при първоначалната диагноза на хронична миелоидна левкемия и периодично на всеки 3 месеца след започване на лечението с тирозин киназни инхибитори.

  Измерване на BCR-ABL1 транскриптите има важно значение за стратегията на лечение и вземането на решение за възможността за прекратяване на лечението.

  Мониторинг на нивата на BCR-ABL1 продължава да се провежда периодично и след спиране на лечението в съответствие с международните препоръки и ръководства за поведение при пациенти с хронична миелоидна левкемия.


  Стойностите на BCR-ABL1 транскриптите се изразяват в проценти (%) по международната скала (International Scale - IS)


  IS
  е важен критерий за оценка на състоянието на заболяването и ефекта от лечението. European LeukemiaNet (ELN) препоръчва потвърждаване на IS чрез количествен PCR веднъж на всеки 3 месеца след започване на лечение с тирозин киназни инхибитори - TKI (Tyrosine Kinase Inhibitors).

  Проследяване на нивата на BCR-ABL1 транскриптите е необходимо да се извършва с количествен диагностичен тест, валидиран да измерва нивата на молекулярния отговор по международната скала (International Scale-IS) с чувствителност поне MR4.5 или BCR-ABL1 (IS) ≤ 0.0032%.

  Настоящите терапевтични стратегии при пациенти с хронична миелоидна левкемия целят достигане на траен и дълбок молекулярен отговор и ремисия без прилагане на лечение (Treatment-free remission - TFR). Дълбок молекулярен отговор (Deep Molecular Response - DMR) отговаря на нива на транскриптите MR4.0 (BCR-ABL1/ABL1 ≤ 0.01% IS) или MR4.5 (BCR-ABL1/ABL1 ≤ 0.0032% IS).


  За да се осигури надеждна детекция на транскрипти с толкова ниска честота е необходимо използването на високочувствителни методи, които могат да осигурят детекция и околичествяване на транскриптите с висока достоверност дори под посочения праг.


  Революционна дигитална PCR технология осигурява количествено определяне на BCR-ABL1 транскриптите с висока точност и чувствителност


  LOAA™ dPCR (Lab On An Array) е система за дигитален PCR, разработена от иновативната южнокорейска диагностична компания OPTOLANE Technologies Inc. Диагностиката и мониторинга на хронична миелоидна левкемия е част от разработените и валидирани решения за системата, които могат да бъдат използвани за целите на ин витро диагностиката.

  LOAA™ dPCR осигурява детекция и количествено определяне на BCR-ABL1 транскрипти с висока прецизност и чувствителност до 0.0025 %IS (MR 4.6).


  Защо LOAA™ dPCR се характеризира с по-висока чувствителност и точност на анализа?


  Принципът на дигиталния PCR се състои в това да се раздели PCR реакцията на хиляди отделни PCR реакции, всяка от които се осъществява в отделна наноямка.


  Целта е пробата да се разреди многократно, така че в отделните наноямки да попадне само 1 копие от изследвания таргет или 0.

  След това системата отчита и преброява положителните и отрицателните наноямки и предоставя информация за абсолютния брой копия на изследваните геномни таргети. Колкото по-голям е броят на тези наноямки, толкова по-висока е чувствителността на детекция и прецизността на количественото определяне.


  LOAA™ dPCR
  позволява количествено определяне без използването на количествени стандарти


  При количественото определяне на BCR-ABL1 чрез Real-Time PCR е необходимо да се използват всеки пък количествени стандарти. Освен това информацията за концентрация на пробата е винаги относителна. Информация за точния брой копия в първоначалния материал не може да бъде получена.

  LOAA™ dPCR дигитализира PCR процеса, което позволява абсолютното и точно количествено определяне на броя копия в първоначалния изходен материал без да е необходимо използването на стандарти в процеса.

  Повече информация за LOAA™ dPCR, може да откриете ТУК

  Показвай по

  25

  • 25
  • 50
  • 75
  • 100
  на страница
  Кат. №
  Наименование
  Опаковка
  Показвай по

  25

  • 25
  • 50
  • 75
  • 100
  на страница