Меню

  RIDASCREEN®FAST Aflatoxin

  Описание:

  RIDASCREEN®FAST Aflatoxin е ELISA тест кит за количествено определяне на общия афлатоксин в зърнени храни и фуражи.

  Всички реагенти, необходими за ензимния имуноанализ - включително стандартите - се съдържат в тестовия комплект.

  Само за инвитро употреба.

  Обща информация:

  Афлатоксините са вторични метаболити, продуцирани от гъбичките Aspergillus flavus, parasiticus и nomius. Афлатоксините са силно токсични дори в ниски концентрации. Те принадлежат и към най-силните канцерогенни субстанции, срещащи се в природата.

  За да се защитят потребителите от вредните ефекти на афлатоксините, много страни са определили гранични стойности. Храните, превишаващи тези максимално допустими нива, не се пускат на пазара. Съгласно Наредба №. 1881/2006, граничната стойност в ЕС е 4 μg/kg (общо съдържание на афлатоксини). За да се гарантира, че произведената храна не превишава тази гранична стойност, са необходими редовни анализи.


  Тест формат: Микротитърна плака с 48 ямки (6 стрипа с по 8 чупещи се ямки)

  Пробоподготовка: екстракция, филтриране, разреждане

  Време за инкубация: 15 минути

  Лимит на детекция: < 1.7 μg/kg (ppb)

  Кат. №: R5202
  Опаковка: 48 ямки


  Добави в
  запитване


  Файлове за изтегляне:
  RIDASCREEN®FAST Aflatoxin