Меню

  Тестове за определяне на МИК - минимална инхибираща концентрация / Ezy MIC Strips:

  EZY MIC представлява количествен метод за определяне на антибиотична резистентност на голям набор от аеробни и анаеробни микроорганизми. Принципът на метода се състои в натоварването на хартиени стрипове с градиентни концентрации на даден антибиотик, за да се определи минималната инхибираща концентрация (МИК) на различни видове антибиотици срещу множество микроорганизми, когато е избран подходяща хранителна среда и са спазени инкубационните условия, характерни за тестваният микроорганизъм. EZY MIC лентичките се използват както за определяне на МИК, в мкг/мл, на взискателни, бавнорастящи микроорганизми, така и за потвърждение/детекция на специфични резистентни фенотипове, например ESBL, MBL, KPC, VISA/hVISA. Също така тези тестове са подходящи за определяне на ниски нива на резистентност, което предоставя важна клинична информация и е определящо за начина на лекуване на пациента. В допълнение, тези тестове предоставят важна информация за избора и дозировката на антибиотици при пациенти с тежки инфекции, хронични инфекции и имуносупресирани пациенти.


  EZY MIC стрипове биват:

  - Антибактериални EZY MIC стрипове

  - Антимикотични EZY MIC стрипове

  - Двойни EZY MIC стрипове


  EZY MIC стрипове за детекция на фенотип:

  - За ESBL детекция

  - За AmpC детекция

  - За KPC детекция

  - За GRD детекция

  - За MRSA детекция

  - За MBL детекция

  Файлове за изтегляне:
  Изтегли Ezy MIC Strips