Меню

  Лиофилизирани референтни щамове микроорганизми:

  Лабораториите във фармацевтичната, козметичната и хранителната индустрии, както и клиничните лаборатории се сблъскват с все по–строги изисквания при контрола на качеството. За качествения контрол се налага използването на референтни лиофилизирани щамове на микроорганизми, които се характеризират със следните предимства:

  • икономически изгодни
  • лесни и бързи за рехидратиране
  • отлична стабилност - срок на годност до 24 месеца
  • гарантирано качество
  • сертифицирано производство по ISO 9001:2000
  • готови за употреба – не се изискват допълнителни тестове
  • включен сертификат за анализ
  • лесни условия за съхранение при 2 – 8 °C
  • високо ниво на възстановяване

  RIDACOM предлага пет различни продуктови линии от референтни лиофилизирани микроорганизми, които са лицензиран дериват на ATCC:

  • Качествени: MicroSwabs® и MicroSwabs® Plus
  • Количествени: MicroPelletes® RT, MicroPelletes® RT10 и MicroPelletes® RTPlus

  Файлове за изтегляне:
  Изтегли Mecconti