Меню

    Качествен контрол и оценка на молекулярно-диагностичния процес:

    Молекулярно-генетичните методи за откриване и доказване на инфекция със SARS-CoV-2 са златен стандарт в диагностиката на COVID-19, отличаващи се с най-голяма чувствителност и специфичност сред останалите диагностични методи.

    Има редица фактори, които повлияват върху аналитичните характеристики на тестовете и крайните резултати, получени от тях, включително начин на пробовземане, съхранение и транспорт на пробите, изолиране на РНК в достатъчен добив и чистота, особености на използваната молекулярно-диагностична тест-система. Качественото изпълнение на всеки един от етапите гарантира надеждността на получените резултати. За да бъдем уверени в крайния резултат е необходимо да бъде осигурен контрол и оценка на всеки един от етапите от аналитичния процес.

    Представяме на Вашето внимание портфолиото ни от продукти за качествен контрол и оценка на молекулярно-диагностичния процес за детекеция на SARS-CoV-2.