Меню

    Индикатори за стерилизация:

    Стерилизационният процес е необходим за пълното унищожаване или отстраняване на всички микроорганизми (включително спорообразуващи и неспорообразуващи бактерии, вируси, гъби, протозои), които могат да замърсят фармацевтични или други материали и по този начин да бъдат опасни. Ефикасността на всеки процес на стерилизация зависи от естеството на продукта, степента и вида на замърсяването и условията, при които крайният продукт е получен. Изискванията за добра производствена практика трябва да бъдат наблюдавани по време на всички етапи на производството и стерилизацията.

    Използват се следните системи за мониториране на процеса на стерилизация:

    • Биологичен контрол
    • Химичен контрол