Меню

    Микробиология:

    Микробиологията е биологична наука, която изучава безядрените едноклетъчни форми на живот или Царството на доядрените организми: Regnum Prokaryota, както и микроскопичните дрожди и плесени от Царство Fungi. Микробиологията включва много направления, като основните са: Морфология, Физиология, Генетика, Систематика, Имунология, Вирусология, Бактериология и Микология.

    Систематиката изучава видовото разнообразие на микроорганизмите, като те се различават едни от други основно според своите морфологични и физиологични особености. На базата на тези характеристики са разработени различни продукти, чрез които селективно да се изолират, разпознават и култивират желани видове микроорганизми. RIDACOM предлага голямо разнообразие от сухи и готови хранителни среди, продукти за идентификация, диференциране и селективно изолиране, както и консумативи и други компоненти, необходими за приготвяне на краен продукт. Освен това в продуктовото ни портфолио ще откриете лиофилизирани референтни щамове, бързи и латекс-аглутиниращи тестове, серуми и всичко необходимо за Вашата микробиологична лаборатория.