Меню

    Амплификация на нуклеинови киселини:

    RIDACOM предлага китове за бързо и специфично откриване на микробни и вирусни патогени от различни източници чрез PCR.