Меню

    Детекция и елиминиране на микоплазма:

    Китовете за детекция на микоплазма EZdetect ™ са базирани на бързо натрупване на флуоресцентно белязана клетъчната ДНК. ДНК - флуорохромното оцветяване е един от удобните методи за откриване на микоплазма. Това е бърз и чувствителен метод и позволява да бъдат открити както микоплазма, така и други прокариоти в култура.