Меню

    Имуноафинитетни колони:

    RBR Имуноафинитетните колони за микотоксини съдържат гелна суспензия на моноклонални антитела, специфични за дадения токсин. Използва се високата специфичност на взаимодействието между антиген и антитяло за изолиране, пречистване и концентриране на микотоксините от различни матрици преди да се пристъпи към ELISA или хроматографски анализ.

    Използването на моноклонални антитела прави теста силно специфичен и чувствителен за целевия микотоксин. Имуноафинитетните колони имат допълнително предимство, че могат да бъдат автоматизирани за широкомащабен анализ на пробите.

    Тоталната екстракция и процедурата по пречистването отнемат около 20 минути. В резултат се подобрява пречистването и концентрацията на токсина от проби от храни и фуражи, което осигурява много по-точна и чувствителна детекция.

    Продуктите на R-Biopharm Rhône са разработени и произведени по ISO 9001 и ISO 13485.