Меню

  Контрол на хигиената:

  RIDACOM предлага бързи тестове за надежден микробиологичен анализ на хранителни продукти с много висока специфичност, чувствителност, които са лесни за употреба; както и комбинирани бързи тестове с широка гама от приложения.

  Контрол на производствената среда:

  Свеждането до минимум на риска от замърсяване на продуктите се счита за стандарт за качество и безопасност.
  Важни характеристики за тестовете, използвани при контрола на хигиената са:

  • Висока чувствителност
  • Бързина
  • Повтаряемост

  Надеждността на резултатите е важна за предприемането на незабавни и дългосрочни мерки.