Меню

    Маркери:

    RIDACOM предлага готови за употреба маркери. Тези маркери помагат да се определи размерът на неизвестна нуклеинова киселина и проверка на разделянето и ефективността на гела.

    При нас ще намерите: