Меню

    Изолиране и пречистване на нуклеинови киселини:

    RIDACOM предлага китове за бързо и ефикасно изолиране и пречистване на нуклеинови киселини от различни проби. Колоните за пречистване са фиксирани със силикагел, който ефективно свързва нуклеиновата киселина в присъствието на висока концентрация на сол. Използват се оптимизирани буфери и се гарантира, че само ДНК или РНК се изолира докато клетъчните белтъци, метаболити, соли и други примеси се отстраняват по време на следващите етапи на миене.