Меню

    Готови антибиограми с 12 антибиотични диска / Dodeca Discs:

    Dodeca Discs са готови комбинации / антибиограми от по 12 диска. Тези готови комбинации са изключително удобни за работа, подбрани са спрямо причинителите на съответните инфекции и позволяват да се изследват няколко вида антибиотици едновременно без да е необходимо да се използва диспенсер. Тези дискове са направени от уникални инертни материали, увеличаващи адхезията на дисковете към хранителната среда. Антибиотичните дискове са разположени на разстояние минимум 24 mm един от друг и по този начин се намалява рискът от сливане на зоните на инхибиране.

    Антибиотичните дискове са със стандартизирана концентрация съгласно изискванията на CLSI и EUCAST.

    Файлове за изтегляне:
    Изтегли Zone Size Interpretative Chart (Based on Results obtained using Mueller Hinton Agar)