Меню

    Тестове за хормони / анаболи:

    За повишаване ефективността на животновъдството, могат да бъдат използвани хормони и анаболи като растежни стимулатори, които подобряват средното дневно натрупване на телесна маса и съотношението месо / мазнини. Като следствие, хормонални и анаболни остатъци могат да остават в храните с животински произход, което носи потенциален риск за здравето на потребителите.

    Освен това, наличието на хормонални остатъчни вещества може да окаже въздействие върху водните екосистеми. Посредством питейната вода и консумацията на риба, хормонални остатъци могат отново да влязат в хранителната верига. Ето защо в повечето страни употребата на хормони и анаболи в животновъдството е напълно забранена освен за ветеринарни цели.

    RIDACOM представя тест системи за анализ на хормони и анаболи в храни.

    RIDASCREEN® ELISA позволява специфично и количествено определяне на хормони и анаболи чрез имунологично антиген-антитяло разпознаване и фотометрично измерване.