Меню

    Химични индикатори:

    Химичните индикатори са вещества натоварени върху /в твърд или течен субстрат, като променят цвета си срещу една или повече променливи на стерилизационния цикъл.
    Те са предназначени както за рутинна проверка на стерилизационния процес, така и за мониторинг на апаратурата, за откриване на проблеми, свързани с, неправилно опаковане, неправилно товарене или неизправност и за това играят важна роля в осигуряване на качеството.