Меню

    Химични индикатори:

    Химичните индикатори са вещества натоварени във/върху твърд или течен субстрат, като променят цвета си срещу една или повече променливи на стерилизационния цикъл.

    Те са предназначени както за рутинна проверка на стерилизационния процес, така и за мониторинг на апаратурата, за откриване на проблеми, свързани с: неправилно опаковане, неправилно товарене или неизправност, и за това играят важна роля в осигуряване на качеството.