Меню

  Тестове за микотоксини:

  Микотоксините са токсични вторични метаболити, продуцирани от гъби (плесени). Микотоксините могат да се формират в селскостопанските продукти като зърнени култури, а също и в продукти от животински произход - месо и млечни продукти.

  Поради честата поява на микотоксините и техните тежки токсични ефекти върху животни и хора, максималните нива (MLs) за основните микотоксини са регламентирани от регулаторните органи. Съгласно нормите са разработени специфични методи за детекция, които включват ензимен имуноанализ, имунохроматографки тестове или имуноафинитетни колони и др.

  RIDACOM предлага пълен набор от тестове за проверка на микотоксини в храни и фуражи:

  • RIDASCREEN® - ензимният имуноанализ (ELISAs) използва високоспецифичното взаимодействие между антиген и антитяло за детекция и количествен анализ на микотоксините чрез фотометрични измервания.
  • RIDA®QUICK са имунохроматографски тестове за полу-количественo (визуално определяне) или количествено за анализ на микотоксини.
  • RIDA®EASI-EXTRACT®, PREP - имуноафинитетни колони - използват високата специфичност на взаимодействието между антиген и антитяло за изолиране, пречистване и концентриране на микотоксините от различни матрици преди да се пристъпи към ELISA или хроматографски анализ.
  • Колони за твърдофазна екстракция - използват се за пречистване на контаминирани проби с микотоксини преди да се премине към хроматографски анализ.