Меню

    Микробиологично диференциране:

    Бактериологичната идентификация и диференциация са от първостепенно значение особено когато се отнася за бактерии, причиняващи инфекции. Идентификацията не може да се направи само въз основа на морфологичните характеристики на колониите. Тя изисква и бърз скрининг на базата на специфично оцветяване, както и на определяне на биохимичните свойства и характеристики, започвайки от въглехидратна ферментация и стигайки до специфични тестове като ONPG, продукция на индол и оксидаза. Чувствителността или резистентността към определени антибиотици също са от значение при диференцирането на бактериите от даден род.

    RIDACOM предлага широка гама от готови за употреба биохимични диференциращи дискови, бои, индикатори и реактиви за бързо идентифициране и диференциране на микроорганизмите.

    Диференциращи дискове и стрипове - импрегнирани са с биохимикали и са икономични, лесни за употреба и могат да се използват за ефективен скрининг на бактерии. Дисковете помагат в идентификацията и диференциацията на микроорганизми, като се поставят върху агаровата повърхност, в културалната среда или културалната суспензия.

    HiDtect™ дискове за бърза микробиологична идентификация - импрегнирани са с хромогенни съставки и помагат за диференциране върху неселективна среда. HiDtect™ позволяват извършване на директна идентификация на микроорганизми от клинични проби, водни проби, проби от храни, проби от околна среда и др. HiDtect са иновативни, лесни за употреба, не изискват допълнителни манипулации и дават резултати в рамките на 1 - 4 часа.