Меню

  Сухи хранителни среди:

  Дехидратираните хранителни среди се предлагат в 6 различни формата:

  • Микронизирани хранителни среди - най-пълният асортимент от висококачествени дехидратирани хранителни среди (над 1900 вида). Удобни за употреба в опаковки от 100, 500 и 2500 грама.
  • Гранулирани хранителни среди - имат свойствата на микронизираните среди, като се отличават и с някои допълнителни предимства - отлична хомогенност и разтворимост, които ги правят много удобни за работа. Поради гранулираната им форма, разпрашаването е значително намалено, което ги прави по-безопасни за работа.
  • HiEncap™ хранителни среди в капсули - дехидратираната гранулирана хранителна среда е в желатинови капсули (без риск от приони, причинители на Спонгиформна енцефалопатия по говедата (СЕГ) и е предварително дозирана за приготвяне на 250, 500 и 1000 mL. HiEncap са удобни за употреба, pH регулирани, готови за автоклавиране и за разтваряне се изисква единствено нагряване.
  • HiCrome™ хромогенни среди - най-широка гама от хромогенни хранителни среди, които правят визуалната идентификация и диференциация на микроорганизмите много по-лесна. Чрез HiCrome™ се избягва необходимостта от рекултивиране. Микроорганизмите се идентифицират чрез ензимни реакции, които са специфични за вида им.
  • HiVeg™ растителни хранителни среди - продуктовият асортимент включва повече от 750 вида хранителни среди на растителна основа - HiVeg. За производството на растителните пептони HiVeg се използват смеси от различни растителни протеини като: царевичен глутен, грахов протеин, соев протеин (без ГМО), пшеничен глутен, оризов глутен, протеин от семена от памук.
  • HiCynth™ синтетични хранителни среди - иновативни дехидратирани хранителни среди от 5-то поколение, при които животинските и растителни пептони са заменени с изцяло синтетични. Заради това HiCynth са с намалена променливост в белтъчния състав и са природосъобразни, тъй като имат нисък общ въглероден отпечатък.