Меню

    Идентификация на животински видове:

    В рамките на производствения процес в кланиците, по веригата от мляно месо през преработено до месо, съдържащо се във фуражи, не винаги съдържанието в крайния продукт е ясно. Това създава опасност от фалшификация на продукти - месо с по-ниска стойност може да се декларира като месо от животни с по-висока стойност.

    Използването на PCR в реално време (real-time PCR) позволява да бъдат идентифицирани различни животински видове както в качествени, така и в количествени фракции. Качествено PCR в реално време позволява високо чувствителна и високо специфична идентификация на животинските видове. Предпоставка за използването на тези методи е наличието на интактна ДНК.

    Желатинът или продуктите от високо пречистени мазнини, масла и други нехранителни продукти могат да съдържат силно намалено количество ДНК. Пробите от преработени храни, например колбаси, трябва да се приготвят с помощта на DNA PREP X kit.